top of page

Vátrygging frá Lloyd´s fyrir 18-65 ára

lloyds_black_logo.png

Samsett vátrygging frá Lloyd's insurance company S.A.

  • Verndar þig fyrir fjárhagslegu tjóni, til dæmis vegna frítímaslyss, í starfi eða vegna alvarlegra sjúkdóma. 

  • Vátryggt er launatap frá 60 degi ef vátryggður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss. 

  • Vátryggður fær góða sjúkdómavernd við örorkubætur. Vátryggðir eru 16 algengir sjúkdómar. 

  • Heimilisbreyting vegna aðgengis heima fyrir, ef vátryggður lendir í hjólastól þá aðstoðum við með greiðslur vegna breytinga.

  • Útfarakostnaður er greiddur að hluta eða að öllu leyti ef á þarf að halda.

  • Einfalt að sækja um, ekkert áhættumat fyrir 45 ára og yngri og einfalt áhættumat fyrir 46 ára og eldri.

      

 

Vátryggðir eru tryggðir í íþróttum og í áhugamálum svo fremi að það sé ekki í keppni eða á æfingum.

Iðgjald vátryggingarinnar er frá 7612 krónum á mánuði, einungis tvískipt aldurstengt iðgjalda þrep en þannig sparast háar fjárhæðir á samningstímanum. 

Veittur er 10% maka/hjóna aflsáttur

Sniðin áætlun fyrir alla

 

TRAUST (gull)

Víðtæk trygging fyrir einstaklinga sem hafa mikla hagsmuni að verja.Varanleg örorka 15.000.000,-

Tímabundin örorka 100.000,- á viku í 52 vikur biðtími 60 dagar

Sjúkdómatrygging 7.000.000,-

Dánarbætur vegna slyss 10.000.000,-

Útfararkostnaður 1.500.000,-

Heimilisbreytingar eftir slys 2.000.000,-

Afborgun námslána allt að 200.000,- á mánuði í 3 ár

Afborgun fasteignalána allt að 200.000,- á mánuði í 3 ár*

Afborgun húsaleigu allt að 200.000,- á mánuði í 3 ár*

Iðgjald vátryggingar er frá 146.000,- á ári eða frá 12.167,- krónum á mánuði.

*Einungis er greitt af fasteignaláni eða húsaleigu ekki hvoru tveggja.

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.

Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á vátryggður rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum.

Nánari skilgreining einstakra bótaþátta er í skilmálum hér að neðan. 

HLÍF (silfur)

Víðtæk trygging fyrir einstaklinga sem eru á framabraut og eru að stofna til fyrstu skuldbindinga.

 

Varanleg örorka 12.000.000,-

Tímabundin örorka 75.000,- á viku í 52 vikur biðtími 60 dagar

Sjúkdómatrygging 5.000.000,-

Dánarbætur vegna slyss 10.000.000,-

Útfararkostnaður 1.500.000,-

Heimilisbreytingar eftir slys 2.000.000,-

Afborgun námslána allt að 200.000,- á mánuði í 2 ár

Afborgun fasteignalána allt að 200.000,- á mánuði í 2 ár*

Afborgun húsaleigu allt að 200.000,- á mánuði í 2 ár*

Iðgjald vátryggingar er frá 115.500,- á ári eða frá 9.625,- krónum á mánuði.

*Einungis er greitt af fasteignaláni eða húsaleigu ekki hvoru tveggja.

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.

Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á vátryggður rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum.

Nánari skilgreining einstakra bótaþátta er í skilmálum hér að neðan. 

VÖRN (brons)

Víðtæk trygging fyrir einstaklinga sem eru að hefja sína framabraut.

 

Varanleg örorka 8.000.000,-

Tímabundin örorka 50.000,- á viku í 52 vikur biðtími 60 dagar

Sjúkdómatrygging 3.500.000,-

Dánarbætur vegna slyss 7.000.000,-

Útfararkostnaður 1.500.000,-

Heimilisbreytingar eftir slys 2.000.000,-

Afborgun námslána allt að 200.000,- á mánuði í 2 ár

Afborgun fasteignalána allt að 200.000,- á mánuði í 2 ár*

Afborgun húsaleigu allt að 200.000,- á mánuði í 2 ár*

Iðgjald vátryggingar er frá 91.350,- á ári eða frá 7.612,- krónum á mánuði.

*Einungis er greitt af fasteignaláni eða húsaleigu ekki hvoru tveggja.

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.

Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á vátryggður rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum.

Nánari skilgreining einstakra bótaþátta er í skilmálum hér að neðan. 

Framtíð 18 til 35 ára

Heppileg trygging fyrir ungt fólk með litlar  fjárhagsskuldbindingar aðrar en náms eða neyslulán.

 

Varanlega örorku vegna slysa 12.000.000,

Sjúkdómatrygging 7.000.000,-

Útfararkostnaður 1.500.000,-

Afborgun fasteignaláns, námsláns láns eða húsaleigu 150.000,- á mánuði í 1 ár, 30 daga biðtími

Iðgjald vátryggingar er frá 29.000,- á ári eða frá 2.490,- krónum á mánuði.

Iðgjald 29.880,-

Ekkert áhættumat

*Einungis er greitt af fasteignaláni eða húsaleigu ekki hvoru tveggja.

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.

Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á vátryggður rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum.

Nánari skilgreining einstakra bótaþátta er í skilmálum hér að neðan. 

insurance-brokers-are-introducing-real-estate-insu-2021-08-27-09-55-18-utc.jpg
lloyds_black_logo.png
bottom of page