top of page

Vátrygging frá Lloyd´s fyrir börn frá 1 mánaða aldri og til 22ja ára

lloyds_black_logo.png

Samsett vátrygging frá Lloyd's insurance company S.A.

  • Verndar barnið þitt fyrir fjárhagslegu tjóni, til dæmis vegna slyss í leik, í keppni, í starfi eða vegna alvarlegra sjúkdóma.

  • Vátryggt er launatap foreldra frá sjöunda degi ef barn þarfnast sólahrings umönnunar vegna veikinda eða slyss. 

  • Barnið fær einfalda en góða sjúkdómavernd til viðbótar við örorkubætur. Vátryggt er krabbamein, sykursýki 1 slímseigjusjúkdómur, liðagigt, Alnæmi, alvarlegur höfuðáverki og alvarlegur bruni.

  • Heimilisbreyting vegna aðgengis heima fyrir, ef barn lendir í hjólastól þá aðstoðum við með greiðslur vegna breytinga.

  • Útfarakostnaður er greiddur að hluta eða að öllu leyti ef á þarf að halda.

  • Einfalt að sækja um, ekkert áhættumat því öll börn fá vátryggingu.

      Börn eru vátryggð í íþróttakeppnum og á æfingum til 22ja ára aldurs

      Iðgjald vátryggingarinnar er aðeins 1990 krónur á mánuði

      Veittur er 10% systkynaafsláttur

Bótaþættir vátryggingarinnar eru 

 

 

Grunn örorka vegna slyss

40.000.000

Grunn örorka vegna sjúkdóma

40.000.000

Sjúkdómatrygging

3.500.000

Dagpeningar til foreldra vegna slyss eða sjúkdóma barns, greitt á viku - biðtími 7 dagar - bætur í allt að 100 daga.

50.000

Útfararkostnaður

1.500.000

Heimilisbreyting vegna aðgengis

2.500.000

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.
Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á barnið rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum. Vátryggingin nær ekki til slysa er verða í hvers konar akstursíþróttum, bardagaíþróttum, fjallaklifri, klettaklifri, bjargsigi, froskköfun, drekaflugi, svifflugi og fallhlífarstökki hjá 16 ára og eldri.

health-insurance-for-newborn-babies-life-insuranc-2021-12-14-02-22-39-utc.jpg
lloyds_black_logo.png
bottom of page