Sjómannatrygging er samsett vátrygging frá Lloyd's insurance company S.A.

  • Verndar þig fyrir fjárhagslegu tjóni, til dæmis vegna frítímaslyss, í starfi eða vegna alvarlegra sjúkdóma. 

  • Vátryggt er launatap frá 60 degi ef vátryggður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss. 

  • Vátryggður fær góða sjúkdómavernd við örorkubætur. Vátryggðir eru 16 algengir sjúkdómar. 

  • Heimilisbreyting vegna aðgengis heima fyrir, ef vátryggður lendir í hjólastól þá aðstoðum við með greiðslur vegna breytinga.

  • Útfarakostnaður er greiddur að hluta eða að öllu leyti ef á þarf að halda.

  • Einfalt að sækja um, ekkert áhættumat fyrir 45 ára og yngri og einfalt áhættumat fyrir 46 ára og eldri.

Sjómenn 49 og yngri

Víðtæk trygging sniðin að kjarasamningsbundnum réttindum til slysabóta og tryggir líka sjúkdóma og slys í landi, er í gildi allan sólahringinn.

Dánarbætur vegna slyss 20.000.000,-

Varanleg starfsörorka 25.000.000,-

Dagpeningar vegna slyss eða sjúkdóma / 200.000 kr. á viku - 60 dagar í biðtíma, greitt í 52 vikur

Sjúkdómatrygging** 15.000.000,-

Útfararkostnaður 1.500.000,-

Heimilisbreyting vegna hjólastólaaðgengis 2.500.000,-

Iðgjald 300.000,-

Skírteinisgjald 20.000,-

Iðgjald vátryggingar er frá 300.000,- á ári eða frá 26.700,- krónum á mánuði.

*Einungis slysatrygging frá 61 - 65

**Lækkar eftirstöðvar starfsörorku

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.

Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á vátryggður rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum.

Nánari skilgreining einstakra bótaþátta er í skilmálum hér að neðan. 

Sjómenn 50 til 65 ára

Víðtæk trygging sniðin að kjarasamningsbundnum réttindum til slysabóta og tryggir líka sjúkdóma og slys í landi, er í gildi allan sólahringinn.

Dánarbætur vegna slyss 20.000.000,-

Varanleg starfsörorka 20.000.000,-

Dagpeningar vegna slyss eða sjúkdóma / 175.000 kr. á viku - 60 dagar í biðtíma, greitt í 52 vikur

Sjúkdómatrygging** 10.000.000,-

Útfararkostnaður 1.500.000,-

Heimilisbreyting vegna hjólastólaaðgengis 2.500.000,-

Iðgjald 330.000,-

Skírteinisgjald 20.000,-

Iðgjald vátryggingar er frá 330.000,- á ári eða frá 2.200,- krónum á mánuði.

*Einungis slysatrygging frá 61 - 65

**Lækkar eftirstöðvar starfsörorku

Vátryggingin nær hvorki til slysa eða sjúkdóma sem sem áttu sér stað eða voru greindir fyrir gildistöku hennar.

Tjón af völdum notkunar skrásetts ökutækis eru undanskilin enda á vátryggður rétt á bótum úr lögbundnum ökutækjatryggingum.

Nánari skilgreining einstakra bótaþátta er í skilmálum hér að neðan.