top of page


Sjúkdómatrygging

axis_logo_black.png

Eftirfarandi sjúkdómar eru vátryggðir:

 

 • Alzheimer sjúkdómur                     -   Ágeng ofankjarnalömun                          -  Dauðadá

 • Góðkynja heilaæxli                          -   MS                                                               -  Heilablóðfall

 • Heilahimnubólga v bakteríu          -  HIV vegna áhættustarfa                            -  HIV vegna blóðgjafar

 • HIV vegna árásar                              -  Hjartaáfall                                                   -  Hjartalokuskipti eða viðgerð

 • Hjáveituaðgerð á kransæðum       -  MND                                                             -  Krabbamein

 • Crautzfeld-Jakob sjúkdómur           -  Lömun / þverlömun                                   -  Meiriháttar líffæraígræðsla

 • Missir heyrnar                                   -  Missir máls                                                  -  Missir sjónar

 • Missir útlima                                     -  Nýrnabilun                                                   -  Opin hjartaagerð

 • Ósæðarígræðsla                               -  Parkinson sjúkdómur                                 -  Þriðja stigs bruni

 • Beinmergssjúkdómur                     - Frumstig lungnaháþrýsings                        -  Varanleg örorka / Alvarlegir höfuðáverkar

 

 

 

 • Börn vátryggðs eru tryggð frá 3 mánaða aldri til 18 ára aldurs.

 • Flokkaskipt trygging, greiðir bætur úr hverjum bótaþætti

 • Skattfrjáls eingreiðsla við greiningu á bótaskyldum sjúkdómi.

 • Vátryggingarfjárhæð og iðgjald eru gengistryggð í bresku pundi.

 • Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum allan sólarhringinn

 

Samanburður miðað við íslensku félögin:

 • Íslenskar tryggingar eru með aldurstengdu iðgjaldi. Axis bíður jafnaðariðgjald.

 • Íslensk félög eru með 4-5 flokka.

 • Axis er margnota þar sem greindur sjúkdómur og skyldir sjúkdómar detta út við greiðslu.

 • Íslensk félög greiða bætur vegna allt að 24 sjúkdóma. Axis vegna 30 sjúkdóma.

Íslensk þjónusta

 • Afkoma býður Axis sjúkdómatryggingu í gegnum TMÍ, sem hefur miðlað vátryggingum í yfir 20 ár.

flat-lay-health-still-life-arrangement-with-copy-space_23-2148854064_edited.jpg
axis_logo_white-kkk.png
bottom of page