Starfsörorkutrygging Lloyd's

Slys gera ekki boð á undan sér og miðlum við slysatryggingum frá Lloyd's. Með orðinu slys er átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur tjóni á líkama þess sem vátryggður er og gerist án vilja hans.

Margþætt trygging sem innifelur meðal annars:

- Dánarbætur.

- Slysatrygging sem gildir í frítíma sem og vinnu.

- Örorkubætur.

- Bætur vegna veikinda innifaldar - Valkvæðar.

- Starfsörorkutrygging sem greiðir fullar örorkubætur geti

vátryggður ekki sinnt starfi sínu til frambúðar.

- Sjúkrahúsdagbætur vegna slyss sem greiddar eru frá fyrsta degi.

- Sjúkrakostnaður og heimflutningur innifalinn vegna slysa á

ferðalögum erlendis.

- Bætur vegna nauðsynlegra breytinga á heimili og vinnustað

eftir slys.

- Hægt að kjósa dagpeninga með einnar viku biðtíma vegna

slyss, tveggja vikna vegna veikinda.

- Bótatími dagpeninga allt að 2 ár.

- Vátryggingafjárhæð og iðgjald eru gengistryggð í bresku pundi.

- Trygging gildir hvar sem er í heiminum allan sólarhringinn.

Samanburður við íslensku félögin:

- Lloyd’s greiðir dagpeninga eftir að lágmarki tveggja vikna biðtíma vegna veikinda,
önnur félög eftir 4 vikur.
- Lloyd’s greiðir bætur vegna lýta, önnur félög ekki.
- Hjá Lloyd’s gildir tryggingin erlendis í 12 mánuði, hjá öðrum félögum í 6 mánuði.
- Lloyd’s býður víðtæka vátryggingavernd vegna íþróttaiðkunar og tómstunda.
- Engin skerðing á bótum vegna aldurs.

Íslensk þjónusta

  • Afkoma býður Axis sjúkdómatryggingu í gegnum TMÍ, sem hefur miðlað vátryggingum í yfir 20 ár.